Haszonélvezeti jog alapítás és megszüntetés

Ez is pipa! A haszonélvezeti jog alapítása, illetve megszüntetése olyan jogi eljárások, amelyeknek fontos szerepük lehet az ingatlanok viszonyainak rendezésében.

Mire jogosít a haszonélvezeti jog? Egy vagy több félnek (természetes vagy jogi személynek) biztosít jogot a másik személy tulajdonában álló dolog (pl. ingatlan) birtoklására, használatára, illetve hasznosítására, míg ő továbbra is megtartja tulajdonjogát. Keletkezése többféle módon, jogszabályi rendelkezés vagy végrendelet útján, illetve jogi szerződés révén is történhet.

Haszonélvezeti jog alapítása

A legegyszerűbb eset, ha a megkötendő ingatlan-adásvételi szerződés magában foglalja a haszonélvezet bejegyzését. Tehát a ház, lakás tulajdonjogának megszerzésével egy időben kerül megállapításra. A haszonélvezeti jog alapítása külön szerződés útján is létrejöhet.

A dokumentumot ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba (vagy közokiratba) szükséges foglalni. Az ingatlan-nyilvántartásba szinte minden esetben be kell jegyeztetni (kivéve özvegyi jogból eredő haszonélvezeti jog gyakorlása).

Haszonélvezeti jog megszüntetése

A haszonélvezeti jog megszűnése többféle módon végbemehet (pl.: a tulajdonos halálával, vagy, ha lejár a határozott időtartam). Törlés által megszüntethető, amennyiben a használati jogról a haszonélvező egy hivatalos jogi dokumentum keretein belül önként lemond (ingyenesen vagy ellenértékért cserébe).

Ha a haszonélvező – ajándékozás vagy vásárlás útján – a dolog új tulajdonosává válik, a haszonélvezeti jog szintén megszűnik.

Miért válassza az ügyintézéshez ügyvédi irodánkat?

5 érv mellettünk

Teljes körűen ismerjük a haszonélvezeti joggal kapcsolatos részletszabályokat és (egyedi) gyakorlatokat.

Meghallgatjuk ügyfeleink igényeit és mindig egyedi, ügyspecifikus megoldásokban gondolkodunk.

A szerződéskészítés során kényesen ügyelünk a kötelező tartalmi és formai elemekre, ami ingatlanra bejegyzett jogok esetében különösen lényeges kérdés.

A haszonélvezeti jog alapításával és megszüntetésével kapcsolatos illeték pontos összegének a kiszámításában is készségesen segítünk.

Hiszünk abban, hogy az ügyvéd-kliens kapcsolat egyúttal egy bizalmi kapcsolat.

Haszonélvezeti jog alapítása és megszüntetése – Lépések

Irány
01
Kapcsolatfelvétel & adategyeztetés

Önnek csupán annyi a dolga, hogy kitöltse az infobekérő űrlapot és rendezze a díjbekérőt. Ha ez megvan, máris sínen vagyunk!

Irány
02
A feltételek ellenőrzése

Ellenőrizzük az eljárás alapját képező feltételek teljesülését (pl. tulajdoni lap).

03
Teljes körű jogi segítségnyújtás

Tanácsadást nyújtunk, szerződéseket és nyilatkozatokat készítünk, melyeket ügyvédi ellenjegyzéssel látunk el. A szükséges dokumentumokat eljuttatjuk az illetékes hivataloknak.

Fontos infók